O firmie Skład Kolonialny

 

Skład Kolonialny jest firmą budowlaną, która powstała w 1994 roku. Początkowo firma zajmowała się handlem węgla, budową domów jednorodzinnych. Jednak ostatecznie skupiliśmy się na obsłudze klienta detalicznego jak i handlowego w zaspakajaniu potrzeb materiałów budowlanych jak i wykonywanych usługach.

 

Specjalizujemy się w sprzedaży:

* KRUSZYWA DROGOWE

(kruszywa dolomitowe ; kruszywa kolejowe ; kruszywa betonowe ; piaski, żwiry, mieszanki piaskowo żwirowe; ziemia itp)

* KAMIENIE OZDOBNE / OGRODOWE 

(grysy, otoczaki, gnejsy ; kamienie; bryły szklane; itp) 

 

W usługach specjalizujemy się w:

* Przyłącza wodno - kanalizacyjne - deszczowe

* Budowa dróg wewnętrznych / tymczasowych

* Rozbiórkach budynków jednorodzinnych jak i przemysłowych

* Budowa płyty fundamentowej

* Montaż zbiorników bezodpływowych / przydomowych oczyszczalni ściekowych 

* itp.